Coupling effect of topological states and Chern insulators in two-dimensional triangular lattices

2019-12-30 03:01:00 来源: 浏览:

Coupling effect of topological states and Chern insulators in two-dimensional triangular lattices, Jiayong Zhang#, Bao Zhao#, Yang Xue, Tong Zhou, Zhongqin Yang*, Physical Review B, 97(12), 125430 (2018)

Novel Chern insulators with half-metallic edge states, Yang Xue#, Bao Zhao, Yan Zhu, Tong Zhou, Jiayong Zhang, Ningbo Li, Hua Jiang, Zhongqin Yang*, NPG Asia Materials 10(2), 467 (2018)

联系方式
邮政编码:252000
联系电话:0635-8238321
通信地址:山东省聊城市文化路34号